Študenti v 3. semestri vyhotovujú Vertigo efekt a vo 4. semestri Optickú ilúziu.

Exercises