Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

+2

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

+2

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Projekt 2. Mgr. ročníka, ZS

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

+2

Mgr. štúdium

Projekt 1. Mgr. ročníka, LS

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Animatik, 1. Mgr. rok, LS

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

+1

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Klauzurne pásmo, 1. Mgr. rok, ZS

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Štyri živly

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Motion control

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

+1

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

2D, Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

3D, Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Herné mechaniky

Mgr. štúdium

2-3.r-Bc. voliteľné

Hra

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Reklama

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Textúry

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Workshop

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Fullbody scan, Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Scénografia, Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

+1

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Spolupráca s externým prostredím, Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Making of a showreel, Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Stáž v profesionálnom prostredí

Mgr. štúdium

Mgr. voliteľné predmety

Mgr. voliteľné predmety

Mgr. voliteľné predmety

Mgr. voliteľné predmety

Mgr. voliteľné predmety

Mgr. voliteľné predmety

Mgr. voliteľné predmety

Pedagogický seminár

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

+1

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

+1

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Diplomová práca

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Mgr. štúdium

Projekt ArtD. štúdium

Mgr. štúdium

ArtD. štúdium

ArtD. štúdium

ArtD. štúdium

ArtD. štúdium

ArtD. štúdium