Profile picture for user Rovderová Veronika
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2020/2021

Realized works

3rd year Bc.

3rd year Bc.

3rd year Bc.

3rd year Bc.

3rd year Bc.

3rd year Bc.

3rd year Bc.

3rd year Bc.

3rd year Bc.

2-3.r-Bc. voliteľné

3rd year Bc.

+1

2nd year Bc.

2nd year Bc.

2nd year Bc.

2nd year Bc.

2nd year Bc.

2-3.r-Bc. voliteľné