Profile picture for user Rovderová Veronika
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2020/2021

3. Bc. ročník

Video
Písomná analýza, Bc., Mgr., ArtD. teoretická práca