Profile picture for user Štammová Martina
Koniec bakalárskeho štúdia
2020/2021
Začiatok magisterskeho štúdia
2021/2022

Realized works

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

+1

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

3. Bc. ročník

+1

2. Bc. ročník

+1

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

Hra

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník