Profile picture for user Štammová Martina
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2020/2021
Začiatok magisterskeho štúdia
2021/2022
Koniec magisterského štúdia
2022/2023
+1
Spolupráca s

2. Bc. ročník

Video
Vimeo
Fotodokumentácia