Profile picture for user Černaj Richard
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2021/2022
Začiatok magisterskeho štúdia
2022/2023

Realized works

Mgr. and ArtD. studies

Mgr. and ArtD. studies

Mgr. optional subjects

Mgr. and ArtD. studies

Mgr. and ArtD. studies

+1

Mgr. and ArtD. studies

Mgr. and ArtD. studies

Mgr. and ArtD. studies

Mgr. and ArtD. studies

Mgr. optional subjects

Mgr. and ArtD. studies

Mgr. and ArtD. studies

Mgr. and ArtD. studies

Mgr. and ArtD. studies

2-3.r-Bc. voliteľné

3rd year Bc.

3rd year Bc.

3rd year Bc.

3rd year Bc.