Profile picture for user Meliš Tibor
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2013/2014
Začiatok magisterskeho štúdia
2014/2015
Koniec magisterského štúdia
2015/2016
Začiatok doktorandskeho štúdia
2020/2021
Koniec doktorandského štúdia
2022/2023

Realized works

ArtD. study

Digitálne technológie

Mgr. and ArtD. studies

Mgr. and ArtD. studies

Mgr. and ArtD. studies

Mgr. and ArtD. studies

Mgr. and ArtD. studies

3rd year Bc.

3rd year Bc.

3rd year Bc.

3rd year Bc.

2nd year Bc.

2nd year Bc.

2nd year Bc.

2nd year Bc.

2nd year Bc.

1st year Bc.

1st year Bc.