Dňa 28.11.2018 sa v Opave (ČR) uskutočnila dramaturgická konferencia s názvom Profesní a pedagogická východiska současné dramaturgie. Okrem iných vystúpil na nej aj člen Špičkového tímu VFX prof. Ľudovít Labík, ArtD. s témou Dramaturgia študentského dokumentárneho filmu - Úspešný dokumentárny film neštudenta dokumentárnej tvorby.

https://www.slu.cz/slu/cz/aktuality/1/176