Popis Ateliéru vizuálnych efektov

Kontakty (Contacts):
Filmová a televízna fakulta VŠMU (Film and TV Faculty, Academy of Performing Arts), Svoradova 2, 813 01 Bratislava, Slovakia
Ateliér vizuálnych efektov (Visual Effects Department): prof. Ľudovít Labík, ArtD.
tel.: +421-2-5930 3580, vizualneefekty@vsmu.skvizualneefekty@gmail.com


Ďalšie kontakty FTF VŠMU:
vrátnica (Tel. Central Office): 00421 2 59303 561
tajomníčka fakulty (Secretary´s Office): 00421 2 59303 574 , (Ing. Elena Horváthová), horvathova@vsmu.sk
sekretariát dekana (Dean´s Office): 00421 2 59303 575 (Aneta Mihoková), dekanatftf@vsmu.sk
prodekan pre technológie a rozvoj fakulty (Vice-Dean for Technology and Development): 00421 2 59303 582 (prof. Mgr. Jozef Hardoš, ArtD.), hardos@vsmu.sk
prodekan pre zahraničie (Vice Dean for Foreign Affairs) Mgr.art. Barbara Harumová Hessová ArtD., hessova@vsmu.sk
prodekan pre štúdium a vzdelávanie (Vice-Dean for Academic Affairs): 00421 2 59303 572 (Mgr.art. Katarína Moláková, ArtD.) , molakova@vsmu.sk
študijné oddelenie - bakalársky stupeň (Office of BA degree studies): 00421 2 59303 571 (Joja Gašparcová), gasparcova@vsmu.sk
študijné oddelenie - magisterský a doktorandský stupeň (Office of MA and ArtD degree studies): 00421 2 59303 578 (Jana Mihoková), mihokova@vsmu.sk
(Foreign Affairs Dptmnt Office) 00421 2 59303 577 (Elena Brtáňová, Mgr.), foreigndpt@vsmu.sk
kancelária produkčných činností (Production activities): 00421 2 59303 586 
e-mail kontakt (Faculty email): dekanatftf@vsmu.sk


Ateliér animovanej tvorby (Animation Department): Doc. PhDr. Eva Gubčová, ArtD.,
tel: +421-2-5930 3579, e-mail: gubcova@vsmu.sk
Ateliér dokumentárnej tvorby (Documentary Department): prof. Ingrid Mayerová, ArtD.,
tel: +421-2-5930 3588, e-mail: ingrid.rene@mail.t-com.sk
Ateliér kameramanskej tvorby a fotografie (Cinematography and Photography Department): prof. Ján Ďuriš, ArtD.,
tel.: +421-2-5930 3584, e-mail: duris@vsmu.sk
Ateliér réžijnej tvorby (Directing Department): Mgr. art. Róbert Šveda, ArtD.,
tel: +421-2-5930 3590, e-mail: sulikm@chello.sk
Ateliér scenáristickej tvorby (Scriptwriting Department): Doc. Alena Bodingerová, ArtD.,
tel: +421-2-5930 3589, e-mail: bodingerova@vsmu.sk
Ateliér strihovej skladby (Department of Editing): prof. Darina Smržová,
tel.: +421-2-5930 3580, e-mail: smrzova@vsmu.sk
Ateliér zvukovej skladby (Sound Department): prof. Peter Mojžiš,
tel.: +421-2-5930 3581, mojzis@vsmu.sk
Katedra produkcie a distribúcie (Production Department): Doc. Ján Oparty, ArtD.,
tel.: +421-2-5930 3585, e-mail: oparty@vsmu.sk
Katedra audiovizuálnych štúdií (Department of Audio Visual Studies): Doc. Katarína Mišíková, PhD.
tel.: +421-2-5930 3578, e-mail: misikovakatarina@gmail.com