Ateliér vizuálnych efektov je jedným z 10 študijných programov Filmovej a televíznej fakulty VŠMU. Umožňuje študovať filmové vizuálne efekty na všetkých troch stupňoch vzdelávania. Štúdium je založené na realizácií množstva odborných cvičení, ktoré počnúc prvým až posledným rokom štúdia dokumentujú profesionálny rast študentov.

Magisterské práce

Cvičenia študentov

Mgr. a ArtD. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

2. Bc. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

2. Bc. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

1. Bc. ročník