Ateliér vizuálnych efektov je jedným z 10 študijných programov Filmovej a televíznej fakulty VŠMU. Umožňuje študovať filmové vizuálne efekty na všetkých troch stupňoch vzdelávania. Štúdium je založené na realizácií množstva odborných cvičení, ktoré počnúc prvým až posledným rokom štúdia dokumentujú profesionálny rast študentov.

Magisterské práce

AVFX_2017_5_Rocnik_Magistersky_film_Robert Hruška_Interstrada
Hruška Róbert
Zuščin Jakub
2016 Diplomové práce
Šabík Michal
AVFX_2017_5_Rocnik_Magistersky_film_Matúš_Pniak_Hestia
Pniak Matúš
AVFX_2017_5_Rocnik_Magistersky_film_Ľubomír Timko
Timko Ľubomír
AVFX_2017_5_Rocnik_Magistersky_film_Jozef_Janik
Janík Jozef
Pikulík Martin
Meliš Tibor

Študenti programu Vizuálne efekty

2014/2015
2016/2017
2014/2015
2016/2017
2014/2015
2016/2017
2014/2015
2016/2017
2014/2015
2016/2017
2014/2015
2016/2017
2013/2014
2013/2014
2013/2014
2015/2016
2013/2014
2015/2016
2013/2014
2015/2016
2013/2014
2015/2016
2013/2014
2015/2016
2013/2014
2015/2016
2012/2013
2014/2015
2012/2013
2012/2013
2014/2015
2012/2013
2014/2015
2012/2013
2014/2015
2012/2013
2014/2015
2011/2012
2011/2012
2013/2014
2011/2012
2013/2014
2011/2012

Cvičenia študentov

Mgr. a ArtD. ročník

2. Bc. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

3. Bc. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

1. Bc. ročník

2. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník