Študijný plán Vizuálne efekty je jedným z 11 študijných programov Filmovej a televíznej fakulty VŠMU. Umožňuje študovať filmové vizuálne efekty na všetkých troch vysokoškolských stupňoch vzdelávania. Štúdium je založené na realizácií množstva odborných cvičení, ktoré počnúc prvým až posledným rokom štúdia dokumentujú profesionálny rast študentov.

Instagram

Po úspešnej akreditácii v roku 2020 sa otvorilo štúdium študijného plánu Herný dizajn.

Magisterské práce

2014/2015
2016/2017
2014/2015
2016/2017
2014/2015
2016/2017
2014/2015
2016/2017
2014/2015
2016/2017
2014/2015
2016/2017
2013/2014
2013/2014
2015/2016
2013/2014
2015/2016
2013/2014
2015/2016
2013/2014
2015/2016
2013/2014
2015/2016
2013/2014
2015/2016
2012/2013
2014/2015
2012/2013
2014/2015
2012/2013
2014/2015
2012/2013
2014/2015
2012/2013
2014/2015

Mgr. a ArtD. ročník

2. Bc. ročník

1. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

1. Bc. ročník

3. Bc. ročník

Informácie pre BC a MGR prijímacie skúšky

Povinné práce
BC stupeň