Ateliér vizuálnych efektov je jedným z 10 študijných programov Filmovej a televíznej fakulty VŠMU. Umožňuje študovať na všetkých troch stupňoch vzdelávania. Štúdium je založené na realizácií množstva odborných cvičení, ktoré počnúc prvým až posledným rokom štúdia dokumentujú profesionálny rast študentov.

Magisterské práce

Študenti programu Vizuálne efekty

2014/2015
2016/2017
2014/2015
2016/2017
2014/2015
2016/2017
2014/2015
2016/2017
2014/2015
2016/2017
2014/2015
2016/2017
2013/2014
2013/2014
2013/2014
2015/2016
2013/2014
2015/2016
2013/2014
2015/2016
2013/2014
2015/2016
2013/2014
2015/2016
2013/2014
2015/2016
2012/2013
2014/2015
2012/2013
2012/2013
2014/2015
2012/2013
2014/2015
2012/2013
2014/2015
2012/2013
2014/2015
2011/2012
2011/2012
2013/2014
2011/2012
2013/2014
2011/2012

Cvičenia študentov

Mgr. a ArtD. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

1. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

2. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník

1. Bc. ročník