Študijný plán Vizuálne efekty je jedným z 11 študijných plánov Filmovej a televíznej fakulty VŠMU. Umožňuje študovať filmové vizuálne efekty na všetkých troch vysokoškolských stupňoch vzdelávania. Štúdium je založené na realizácií množstva odborných cvičení, ktoré počnúc prvým až posledným rokom štúdia dokumentujú profesionálny rast študentov.

Instagram

Po úspešnej akreditácii v roku 2020 sa otvorilo štúdium študijného plánu Herný dizajn.

Magisterské práce

2020/2021
2020/2021
2021/2022
2020/2021
2021/2022
2020/2021
2021/2022
2020/2021
2020/2021
2020/2021
2020/2021
2020/2021
2020/2021
Nedokončené štúdium
2020/2021
2019/2020
2019/2020
2021/2022
2019/2020
2021/2022
2019/2020
2021/2022
2018/2019
2020/2021
2018/2019
2020/2021
2018/2019
2020/2021
2018/2019
2021/2022
2018/2019
2020/2021
2018/2019
2020/2021
2018/2019
2020/2021
2018/2019
2020/2021
2017/2018
2019/2020
2017/2018
2018/2019
2017/2018
2018/2019
2017/2018
2018/2019
2017/2018
2018/2019
2017/2018
2018/2019
2017/2018
2018/2019
2017/2018
2018/2019
2017/2018
2019/2020
2017/2018
2019/2020
2017/2018
2019/2020
2017/2018
2019/2020
2016/2017
2018/2019
2016/2017
2017/2018
2016/2017
2017/2018
2016/2017
2017/2018
2016/2017
2018/2019
2016/2017
2018/2019
2015/2016
2016/2017
2015/2016
2016/2017
2015/2016
2016/2017
2015/2016
2016/2017
2015/2016
2017/2018
2015/2016
2017/2018
2014/2015
2015/2016
2014/2015
2015/2016
2014/2015
2016/2017
2014/2015
2016/2017
2014/2015
2016/2017
2014/2015
2016/2017
2014/2015
2016/2017
2014/2015
2016/2017
2013/2014
2015/2016
2013/2014
2015/2016
2013/2014
2015/2016
2013/2014
2015/2016
2013/2014
2015/2016
2013/2014
2015/2016
2012/2013
2015/2016
2012/2013
2014/2015
2012/2013
2014/2015
2012/2013
2014/2015
2012/2013
2014/2015
2011/2012
2014/2015
2011/2012
2013/2014
2011/2012
2013/2014
2022/2023
2022/2023
2021/2022
Nedokončené štúdium
2020/2021
2021/2022
2020/2021
Nedokončené štúdium
2020/2021
Nedokončené štúdium
2019/2020
Nedokončené štúdium
2019/2020
Nedokončené štúdium
2019/2020
2021/2022
2019/2020
2021/2022
2019/2020
Nedokončené štúdium
2019/2020
2021/2022
2019/2020
2021/2022
2018/2019
2020/2021
2018/2019
2020/2021
2018/2019
2020/2021
2017/2018
Nedokončené štúdium
2017/2018
2019/2020
2017/2018
2019/2020
2017/2018
2019/2020
2016/2017
2016/2017
2019/2020
2016/2017
2018/2019
2016/2017
Nedokončené štúdium
2016/2017
2018/2019
2015/2016
Nedokončené štúdium
2015/2016
2015/2016
Nedokončené štúdium
2013/2014
Nedokončené štúdium
2013/2014
Nedokončené štúdium
2012/2013
2014/2015
2012/2013
Nedokončené štúdium
2011/2012
Nedokončené štúdium
2011/2012
Nedokončené štúdium

Cvičenia študentov

Mgr. a ArtD. ročník

+2

Mgr. a ArtD. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

Mgr. a ArtD. ročník

Informácie pre BC a MGR prijímacie skúšky

Povinné práce
BC stupeň

Pedagógovia VFX

Vedúci ateliéru VFX a HD, Dramaturgia, Tvorba VFX, Tvorba HD
Trikové obrazové metódy
Vizuálne efekty, teória - projekt
Interdisciplinárny projekt
Aplikácia 3D skenovacích a Motion Capture technológii vo filme a videohrách