Nižšie sú uvedené dokumenty, ktoré sú často potrebné pre študentov:

  • Dokument stanovujúci podmienky obosielania študentských filmov na zahraničné festivaly.
  • Dokument o mobilite stanovuje podmienky, za ktorých študent FTF VŠMU môže vycestovať počas štúdia do zahraničia.
  • Koncepcia vertikálnej spolupráce študentov AVFX FTF VŠMU.
  • Podmienky ukončenia magisterského štúdia AVFX FTF VŠMU.
  • Logo AVFX + dizajnmanuál loga.
  • Logo VŠMU + dizajnmanual loga
  • Dokument oprávňujúci činnosť web stránky AVFX.
  • Ustanovujúce dokumenty o vzniku Ateliéru vizuálnych efektov.
Dokumenty