Vedúci ateliéru VFX a HD, Dramaturgia, Tvorba VFX, Tvorba HD
Trikové obrazové metódy
Vizuálne efekty, teória - projekt
Interdisciplinárny projekt
Aplikácia 3D skenovacích a Motion Capture technológii vo filme a videohrách