Profile picture for user Rontová Kimberly
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2022/2023

Realized works

3rd year Bc.

3rd year Bc.

3rd year Bc.

3rd year Bc.

3rd year Bc.

2-3.r-Bc. voliteľné

3rd year Bc.

3rd year Bc.

3rd year Bc.

3rd year Bc.

3rd year Bc.

3rd year Bc.

2-3.r-Bc. voliteľné

2nd year Bc.

2-3.r-Bc. voliteľné

2nd year Bc.

2nd year Bc.

2nd year Bc.