Profile picture for user Rontová Kimberly
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2022/2023
Magisterský projekt - umelecký zámer
Reprezentačný projekt - umelecká časť
Showreel
Portfólio v pdf
Bakalárska teoretická práca
Profesijný životopis