Profile picture for user Šulek Matej
Začiatok bakalárskeho štúdia

Realized works

3rd year Bc.

3rd year Bc.

3rd year Bc.

3rd year Bc.

3rd year Bc.

2-3.r-Bc. voliteľné

2-3.r-Bc. voliteľné

2nd year Bc.

2nd year Bc.

2nd year Bc.

2nd year Bc.

2-3.r-Bc. voliteľné

2-3.r-Bc. voliteľné

2nd year Bc.

2nd year Bc.

+4

2nd year Bc.

2nd year Bc.

2nd year Bc.

2nd year Bc.