Profile picture for user Trandžík Peter
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2015/2016
Začiatok magisterskeho štúdia
2016/2017
Koniec magisterského štúdia
2017/2018

Realized works

3rd year Bc.

+1

Mgr. and ArtD. studies

Mgr. and ArtD. studies

Mgr. and ArtD. studies

Mgr. and ArtD. studies

Mgr. and ArtD. studies

Mgr. and ArtD. studies

Mgr. and ArtD. studies

3rd year Bc.

2-3.r-Bc. voliteľné

3rd year Bc.

2nd year Bc.

2nd year Bc.

2nd year Bc.

1st year Bc.

2nd year Bc.

2nd year Bc.

2nd year Bc.

2nd year Bc.

2nd year Bc.