Profile picture for user Trandžík Peter
Koniec bakalárskeho štúdia
2015/2016
Začiatok magisterskeho štúdia
2016/2017
Koniec magisterského štúdia
2017/2018
+1
Spolupráca s

Mgr. a ArtD. ročník

Video
Trandžík Peter
Typ cvičenia