Profile picture for user Mravčák Maximilián
Začiatok bakalárskeho štúdia

2. Bc. ročník

Vimeo
Synopsis autoportrétu, treatment, analýza projektu
Písomná analýza, BC, MGR teoretická práca

Ukážka z môjho zahraničného študijného pobytu na LUCA School of Arts v Bruseli cez Erasmus+

Mravčák Maximilián