Profile picture for user Jopek Adam
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2019/2020
Začiatok magisterskeho štúdia
2020/2021

Mgr. a ArtD. ročník

Video
Písomná analýza, BC, MGR teoretická práca
Jopek Adam
Typ cvičenia