Profile picture for user Štrba Ján
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2019/2020
Začiatok magisterskeho štúdia
2020/2021
Koniec magisterského štúdia
2021/2022

Mgr. štúdium

Video
Písomná analýza, Bc., Mgr., ArtD. teoretická práca