Profile picture for user Sobinkovič Gregor
Začiatok bakalárskeho štúdia
+1
Spolupráca s

3. Bc. ročník

Zól bojuje so životom vo Vespolode, meste existujúcom, aby vyrábalo nutričný ľad. Jedného dňa sa mu podarí v rádiu naladiť zakázaný podcast, v ktorom sa dozvedá o živote mimo jeho sveta. O prírode, horách, kvetoch, mori. O krásach, čo nikdy nevidel. Pýta sa na ne iných obyvateľov, ale nikto o to nejaví záujem. Útechu nájde v novom riaditeľovi mesta, chlapcovi, čo je zároveň mladý aj starý. Zo všetkých ľudí, s ktorými sa Zól rozprával, iba on o krásu okolitého sveta prejavil záujem. Lenže riaditeľ je vyrobený aby riadil mesto Vespolod iba jeden rok. Potom zomrie a nahradí ho nový. Preto sa Zól rozhodne mu do konca roka krásu o ktorej sa v podcaste dopočul nakresliť.

Pomocou bezčasového Neo-Noir animovaného sveta, koláži našej vlastnej histórie opresie, diktatúr a konzumerizmu je Divák prenesený do života Zóla a jeho útrap s konzervatívnou spoločnosťou strachu z nového alebo alkoholizmu. Svet je postavený, tak, aby cez médium animácie a filmového jazyka jeho podstatu naplno. Budovy sa výšia nad malými ľuďmi. Krajina je prázdna a chladná, ako život v nej. Zól pracuje ako zvuky strojov okolo neho. Aby sme cítili, že sám sa strojom stáva.  Pre univerzalitu spomínaných problémov, je projekt venovaný širokému multikultúrnemu prostrediu.

Analýza projektu, synopsis, treatment