Profile picture for user Randl Eduard
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2021/2022
Začiatok magisterskeho štúdia
2022/2023
+1
Spolupráca s

Mgr. štúdium

Video
Písomná analýza, Bc., Mgr., ArtD. teoretická práca