Profile picture for user Sikora Tomáš
Začiatok bakalárskeho štúdia

3. Bc. ročník

Video
Písomná analýza, Bc., Mgr., ArtD. teoretická práca