Profile picture for user Rudavsky Theresa
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2021/2022
Začiatok magisterskeho štúdia
2023/2024

3. Bc. ročník

Video
Písomná analýza, Bc., Mgr., ArtD. teoretická práca