Profile picture for user Rýger Jakub
Začiatok bakalárskeho štúdia

1. Bc. ročník

Cvičenia na programy: Autodesk Maya, SideFX Houdini, Adobe Substance 3D Painter

Fotodokumentácia