Profile picture for user Menke Matúš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2022/2023
Začiatok magisterskeho štúdia
2023/2024

Mgr. štúdium

Spolupráca na projekte študentov Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Tvorba 3D vizuálov, reklamného videa a návrhov na obal zariadenia.

Video
Fotodokumentácia
Popis fotodokumentácie

Výber obrázkov z 3D vizualizácie zariadenia a krabice.