Profile picture for user Macháč Šimon
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2022/2023
Začiatok magisterskeho štúdia
2023/2024
+1
Spolupráca s

Mgr. štúdium

Video
Analýza projektu, synopsis, treatment, wiki