Profile picture for user Chovan Samuel
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2019/2020
Začiatok magisterskeho štúdia
2020/2021
Koniec magisterského štúdia
2021/2022

Mgr. štúdium

Film "Winner" alebo "Víťaz" sa stal hlavným výsledkom práce štúdia na magisterskom stupni.

 

Vimeo
Písomná analýza, Bc., Mgr., ArtD. teoretická práca