Profile picture for user Štrba Ján
Koniec bakalárskeho štúdia
2019/2020
Začiatok magisterskeho štúdia
2020/2021

2. Bc. ročník

Video
Štrba Ján