Profile picture for user Petrášová Ornela
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2018/2019
+1
Spolupráca s

3. Bc. ročník

Bakalársky projekt Les je prvým pokusom na pôde FTF realizovať animáciu prostredníctvom technológie motion capture.

Ide o proces technického prenesenia pohybu herca do pohybu animovanej postavy. Celosvetovo táto technológia je stále vo vývoji má rôzne aj technologicko-kvalitatívne riešenia a aj z hľadiska finančného vyjadrenia rôzne úrovne. V našom prípade bola použitá jedinečná (lacná) technológia vyvíjaná absolventom VFX na FTF VŠMU Michalom Šabíkom, súčasným doktorandom AVFX na FTF. Projekt sa realizoval v podmienkach počítačov jeho štúdia a v supervízii pedagóga FTF a významného odborníka na 3D Mgr. art. Mariana Villarisa, doktoranda FTF.

Video