Profile picture for user Černaj Richard
Začiatok bakalárskeho štúdia

2. Bc. ročník

Video
Černaj Richard