Profile picture for user Hotový Tomáš
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2017/2018
Začiatok magisterskeho štúdia
2018/2019
Koniec magisterského štúdia
2020/2021

Mgr. štúdium

Video
Popis fotodokumentácie

Materialy, fonty a vzory ktoré boly vyrobené a použité  v projekte sú dostupné na stiahnutie v prílohe.