Profile picture for user Hotový Tomáš
Koniec bakalárskeho štúdia
2017/2018
Začiatok magisterskeho štúdia
2018/2019

Mgr. a ArtD. ročník

Hotový Tomáš
Popis fotodokumentácie

Materialy, fonty a vzory ktoré boly vyrobené a použité  v projekte sú dostupné na stiahnutie v prílohe.