Profile picture for user Rontová Kimberly
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2022/2023

1. Bc. ročník

Video
Fotodokumentácia
Popis fotodokumentácie

Tieto grafiky boli mnou navrhnuté a zrealizované pre študentský film s názvom Jednozáberovka, kde som vytvárala efekt písma pre jednotlivé mesiace ktoré som následne farebne odlíšila.