Onlajn

Dňa 9-10.11.2021 sa v Opave (ČR) uskutočnila dramaturgická konferencia s názvom Profesní a pedagogická východiska současné dramaturgie. Okrem iných vystúpil na nej aj člen Špičkového tímu VFX prof. Ľudovít Labík, ArtD. s témou "Neviditeľnosť 1. bodu zvratu vo filmoch Miloša Formana.".