11.11.2022 prebehne deň otvorených dverí na FTF VŠMU v Bratislave, pričom toto video je podporným produktom predstaveni Ateliéru vizuálnych efektov.