Zadaním cvičenia je dosiahnuť vzťah medzi pohyblivou kamerou, protagonistom pred zeleným plátnom a nakľúčovaným realistickým alebo virtuálnym prostredím