Profile picture for user Vančo Tibor
Koniec bakalárskeho štúdia
Nedokončené štúdium

1. Bc. ročník

Vančo Tibor