Profile picture for user Jankovčín Lukáš
Koniec bakalárskeho štúdia
2017/2018
Začiatok magisterskeho štúdia
2018/2019

1. Bc. ročník

Jankovčín Lukáš