Profile picture for user Štrba Ján
Koniec bakalárskeho štúdia
2019/2020
Začiatok magisterskeho štúdia
2020/2021

1. Bc. ročník

Štrba Ján