Profile picture for user Rudavsky Theresa
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2021/2022

Realized works

3rd year Bc.

2nd year Bc.

2nd year Bc.

2nd year Bc.

2nd year Bc.

2-3.r-Bc. voliteľné

2nd year Bc.

2nd year Bc.

2nd year Bc.

1st year Bc.

1st year Bc.

1st year Bc.

1st year Bc.

1st year Bc.

1st year Bc.

1st year Bc.

1st year Bc.