Profile picture for user Rudavsky Theresa
Začiatok bakalárskeho štúdia
Koniec bakalárskeho štúdia
2021/2022
Začiatok magisterskeho štúdia
2023/2024

3. Bc. ročník

Priestor, v ktorom Andrej Rudavsky celý život tvoril a v ktorom som aj ja vyrastala, je umiestnený na malom Slovensku, v ešte menšej Bratislave. Samotné Slovensko nie je destinácia, na ktorú sa bežný človek príde pozrieť, a preto ateliéry, ktoré Andrej postavil na pozemku, ktoré kedysi bolo len zarastené zemiakové pole, sa len tak pred nosom človeka nedostanú. Moderná doba sa ale čoraz rýchlejšie vyvíja a máme možnosti prinášať priestory ľuďom po celom svete bez toho, aby museli investovať do letenky. A na to som tu ja. Cieľom projektu je zdigitalizovať tvorbu Andreja Rudavského pomocou 3D skenovania a preniesť tento ateliér s bohatou históriou do virtuálneho priestoru. Tvorba sa bude deliť na štyri fázy - Drevo, Bronz, Kameň a Maľba. Každá fáza sa bude meniť v rámci jedného priestoru s rôznymi atmosférami a bude prispôsobená danému médium. Ľudia sa budú môcť orientovať v jeho obdobiach, naučiť sa o jeho histórii a o samotnom Andrejovi prostredníctvom videozáznamov z archívov (ktoré budú získané z domácich a televíznych archívov) a jeho denníkov/ skicám. Ateliér je v dnešnej dobe už vyprataný a využívaný ako galéria pre jeho tvorbu v našej záhrade, ale digitalizácia priestoru pred jeho zmenou a zahrnutie chaotického neporiadku bude taktiež súčasťou pomoci 3D skenov od Studio 727 ktorý stihli túto fázu zarchívovať. Spolu s programátormi, umelcami a sprievodcom novodobej technológie odkoordinujem a skonceptualizujem túto virtuálnu galériu s prvkami interaktivity. Výstupom bude stiahnuteľná .exe aplikácia, ktorú si bude môcť každý bežný človek s počítačom zapnúť a prezrieť. Bude obsahovať jeden interaktívny priestor, ktorý sa bude prelínať aj s "cutscénami". Pri práci budeme používať softvéry ako ZBrush, Substance Painter, Unreal Engine 5 a programovať  sa bude v C++. Dodatočný plán bude spolupracovať so Studio 727 a prepracovať aplikáciu do virtualneho priestoru . Samotné skeny budú spracované programom zvoleným podľa toho, ako sa rozhodneme skenovať povrchy daných rôznych materiálov. Čast teoretickéj práci bude testovanie rôznych materiálov a postupov skenovania, ktoré sú pre ne najvhodnejšie.

Video
Analýza projektu, synopsis, treatment, wiki
Písomná analýza, Bc., Mgr., ArtD. teoretická práca