V dňoch 27.-29.5.2019 uskutočnil v rámci pedagogických mobilít Erazmus+ prof. Ľudovít Labík, ArtD. návštevu poľskej filmovej školy University of Silesia, Faculty of Radio and Television v Katowiciach.

http://www.writv.us.edu.pl/en/

Počas návštevy došlo k prezentácii Ateliéru vizuálnych efektov a novo vznikajúceho študijného programu Herný dizajn. Stretnutie bolo veľmi inšpiratívne pre obidve strany a vznikla dohoda o podpise Memoranda obidvoch škôl o vzájomnej spolupráci študentov.

Erasmus Code: PL KATOWICZ 01