Prezentácia úplne prvých tímových prác ročníka 2013-14

Nová generácia študentov FTF VŠMU začína svoje štúdium filmu prvou spoločnou tímovou prácou. Zadaním je kolektívny autorportrét. Ten po realizácii si kolektívne prezentujú.