Prijímacie skúšky na VFX 11.2.2016
V dňoch 11-12.2.2016 sa uskutočnili prijímacie skúšky do ateliéru vizuálanych efektov pre bc. štúdium v rokoch 2016/2020.