Dňa 21.-22.2.2013 sa uskutočnili prijímacie skúšky do Ateliéru vizuálnych efektov. Zúčastnilo sa ich 22 uchádzačov, z ktorých bolo vybraných 8 budúcich poslucháčov AVFX.