Ako najinšpiratívnejšia obsahová a technologická udalosť na svete je IBC miestom, kde sa stretáva obsahový, zábavný a technologický priemysel.