3D VFX
Vzdelanie

2017 - Ateliér vizuálnych efektov FTF VŠMU - Mgr. art.

PDF prezentácia