Profile picture for user Plavušcsák Jozef
Začiatok bakalárskeho štúdia

Realizované práce

2-3.r-Bc. voliteľné

2. Bc. ročník

2-3.r-Bc. voliteľné

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2-3.r-Bc. voliteľné

2-3.r-Bc. voliteľné

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2-3.r-Bc. voliteľné

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2-3.r-Bc. voliteľné

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník

2. Bc. ročník