Dňa 1.6.2023 so začiatkom od cca 21,00 hodiny večer sa uskutočnila historicky prvá študentská videomappingova projekcia v Bratislave realizovaná našimi študentmi Vizuálnych efektov FTF VŠMU. Premietanie sa uskutočnilo na priečelie Hudobnej fakulty na Zochovej 1, ktoré sa monumentálne vypína na okraji Starého mesta Bratislava.

Študenti VFX na hudobné kompozície študentov Hudobnej skladby na Hudobnej fakulte VŠMU vytvorili audiovizuálne pásmo, ktorým podporili Deň detí a príchod leta.
Projekcia je zároveň výzvou pre študentov scenáristiky, réžie a produkcie pre vyhľadávanie nových námetov a nových priestorov pre verejnú popularizáciu audiovizuálneho umenia.

Onlajn